Visit of His Holiness

  Sakya Trichen  ࿓࿔  Svenska


Det är med stor glädje vi välkomnar Hans Helighet Sakya Kyabgon Gongma Trichen Rinpoche till Sverige den 22-23e juli. Under två dagar kommer Hans helighet ge undervisning och initiation i Guru Rinpoche (den 22a juli) och i Buddha Ushnisha Sitatapatra (den 23e juli). Temat kan eventuellt komma att ändras.

Hans helighet Sakya Trichen är känd över hela världen för den genialitet och klarhet som kännetecknar hans undervisningar, samt hans skicklighet att kommunicera på engelska. Att få ta emot undervisning direkt från Sakya Trichen innebär en speciell linje av välsignelser direkt från grundarna av Sakyatraditionen. Han har varit Hans helighet Dalai Lamas lärare, och Dalai Lama har refererat till honom som “Kungen av yogis”.

Hans Helighet Sakya Trichen är en av få lärare fortfarande i livet, som växt upp och utbildats på traditionellt vis i Tibet. Han är medlem av Khönfamiljen som grundade Sakyatraditionen under tolv-och trettonhundratalet och han var överhuvud för Sakyatraditionen i över femtio år tills han lämnade över ämbetet till sin efterträdare år 2017.

Schema:

Den 22a juli, kl 14-16: Guru Rinpoche initiation
Den 23e juli, kl 10-12: Buddha Ushnisha Sitatapatra initiation.

Vi ber er komma i god tid. Ni ska ha intagit era platser senast en kvart innan undervisningen börjar.

Undervisningen hålls på engelska.

Biljettförsäljning: Ticketmaster

Vi ber munkar och nunnor att kontakta oss direkt för biljetter.

࿓࿔   Ladda ner Sakya Mönlam Prayer Book࿓࿔  English


It is with great joy we are welcoming His Holiness Sakya Kyabgon Gongma Trichen Rinpoche to Sweden on the 22-23rd of July. During two days, His Holiness will teach and give initiation of Guru Rinpoche (July 22) and Buddha Ushnisha Sitatapatra (July 23). Please note that these may be subject to change.

His Holiness the Sakya Trichen is renowned throughout the world for the brilliance and clarity of his teachings and his fluency and precise command of English. Receiving teachings directly from the Sakya Trichen carries a special lineage of blessings from the founders of the Sakya Tradition. He was a former teacher of His Holiness the Dalai Lama, who has referred to him as “The King of yogis”.

His Holiness the Sakya Trichen is one of the few still living Tibetan masters who were brought up and trained traditionally in Tibet. His Holiness is a member of Tibet‘s noble Khön family, which founded the Sakya School in the eleventh and twelfth centuries, and he was the head of the Sakya tradition for over fifty years, until the throneholder duties were handed over to his successor in 2017.


Schedule:

July 22, 2-4pm: Guru Rinpoche initiation
July 23, 10-12am: Buddha Ushnisha Sitatapatra initiation

We request that you arrive in good time. You should be seated at least 15 minutes before the teaching starts.

The teaching will be in English.

Tickets: Ticketmaster

We ask monks and nuns to contact us directly for tickets.

࿓࿔   Download the Sakya Mönlam Prayer Book