Den tibetanska buddhismen

Buddhismen kom till Tibet under 600- talet e.Kr. på kung Songtsen Gampos tid. På 700- talet hade den tantriske mästaren Padmasambhava från Orgyen stor betydelse for buddhismens tillväxt i landet. Atisha från Bengalen var på 1000- talet en viktig lärare under den andra spridningen av buddhismen i Tibet.

Med tiden har olika tibetanska buddhistiska skolor uppkommit, de idag största och mest kända är Nyingmapa, Kagyupa, Sakyapa och Gelugpa. Alla de fyra tibetanska traditionerna innehåller omfattande samlingar av metoder för att nå upplysning, metoder som förts från mästare till elev i obruten följd i många sekler.

Den tibetanska buddhismens ledare är H.H. Dalai Lama. Han betraktas traditionellt som en emanation av Avalokiteshvara, medkänslans buddha.


(Fortsättning historik: "Sakyatraditionen")
 
Avalokiteshvara