Kalendarium Stockholm - hösten 2017


Augusti

 31/8 - Studier och meditation, kl. 18.00-20.30

September

   3/9 - Gröna Tara-ritual, kl. 10.20-12.30
   7/9 - Tantradelen av Lamdre, kl. 18.00-20.30
 16/9 - Hevajra-meditation, kl. 12.30-ca 16.00
 21/9 - Studier och meditation, kl. 18.00-20.30
 29/9 - Helgundervisning med
 1/10 - Vördade Khenpo Tashi Sangpo Amipa

Oktober

   8/10 - Gröna Tara-ritual, kl. 10.20-12.30
 12/10 - Studier och meditation, kl. 18.00-20.30
 16/10 - Filmvisning med fika och diskussion kl. 18-20.30
 21/10 - Hevajra-meditation, kl. 12.30-ca 16.00
 26/10 - Tantradelen av Lamdre, kl. 18.00-20.30

November

   5/11 - Gröna Tara-ritual, kl. 10.20-12.30
   9/11 - Studier och meditation, kl. 18.00-20.30
 18/11 - Hevajra-meditation, kl. 12.30-ca 16.00
 23/11 - Tantradelen av Lamdre, kl. 18.00-20.30

December

   3/12 - Gröna Tara-ritual, kl. 10.20-12.30
   7/12 - Studier och meditation, kl. 18.00-20.30
 16/12 - Hevajra-meditation, kl. 12.30-ca 16.00
 21/12 - Tantradelen av Lamdre, kl. 18.00-20.30

 

 
 
         
 
Första sidan | Historik | Sakya Trizin | Khen Rinpoche | ProgramLitteratur | Länkar | Kontakta oss