K  henchen Sherab Gyaltsen Amipa Rinpoche


Vördade Khenchen Sherab Gyaltsen Amipa Rinpoche (Khen Rinpoche) är det buddhistiska centret Sakya Changchub Chölings grundare och huvudlärare. Han föddes 1931 i staden Sakya i Tibet. Vid sju års ålder påbörjade han sin utbildning i Sakya Thubten Lhakang Chenmo, Sakyatraditionens huvudkloster. Under det första året fick han grundläggande undervisning och lärde sig också utantill många av de texter som studerades och reciterades i klostret. Efter olika inledande kurser inriktades Khen Rinpoches studier på fem huvudämnen: pramāṇa (logik), vinaya (klosterreglerna), mādhyamika (medelvägens filosofi), prajñāpāramitā (insiktens fulländning) och abhidharma (filosofi).

Studieperioden varade i tjugo år och under denna tid mottog han också vid sjutton års ålder hela Lamdré, den viktigaste undervisningen i Sakyatraditionen. Sedan genomförde han framgångsrikt slutprovet för Kachu, som är en grundläggande examen. Under samma period ledde Khen Rinpoche de årliga vajra-cham-danserna vid Sakyaklostret. Dessa danser utförs under sista dagen av en ritual där man reciterar hela Kangyur, texterna med Buddhas samlade undervisning. Vid tjugo års ålder avlade han de mest avancerade klosterlöftena och blev en bhikṣu, en fullt ordinerad munk. Khen Rinpoche avslutade sina studier genom att avlägga den högsta examen vid klosteruniversitetet, Geshe Rabjampa. Sedan började han undervisa egna elever och fick också själv ytterligare undervisning, om De tretton gyllene dharma och andra texter.

Han lämnade Tibet 1960, för att leva i exil i Indien. Efter att först ha tillbringat tre år i Guru-Sakyaklostret i Darjeeling kunde han fortsätta sina studier, i en skola för unga lamor i Dalhousie. År 1967 flyttade han på uppdrag av H.H. Dalai Lama och den tibetanska exilregeringen till det nyligen grundade Tibet Institutet i Rikon, Schweiz.


Hans verksamhet som lärare expanderade, med undervisning till tibetaner i alla åldrar i Schweiz och även till europeiska elever i de buddhistiska föreningar han grundat. Under 1974 organiserade han en utställning om tibetansk kultur vid Zürich universitet, något som krävde sex månaders förberedelser. Khen Rinpoche deltog 1988 i ett möte i Sarnath, Indien med H.H. Dalai Lama, H.H. Sakya Trizin (Sakyatraditionens överhuvud) och ledande lamor från alla de tibetanska traditionerna. Han deltog också i ett likadant möte 2000 i Dharamsala, Indien. År 1999 var han den förste att föreläsa om buddhismen i Europaparlamentet i Strasbourg. Under 2004 genomförde han framgångsrikt en sex månaders Hevajra retreat.

Vid en ceremoni under Lamdré undervisningen i Kuttolsheim i Frankrike sommaren 2010 gav H.H. Sakya Trizin honom hederstiteln Khenchen, en titel som betyder "stor abbot". Ceremonin hölls på en mycket gynnsam dag enligt den tibetanska kalendern: Chökhor Düchen. Den dagen firas Buddhas första dharmaundervisning, läran om de fyra ädla sanningarna. H.H. Sakya Trizin visade sin stora uppskattning av Khenchen Sherab Gyaltsen Rinpoche och gav honom sina allra bästa lyckönskningar. H.H. Sakya Trizin underströk att Khen Rinpoche utfört ett enormt arbete under de sista mer än 50 åren och att han fortsätter oförtröttligt. Han har startat många buddhistiska center och på olika sätt hjälpt ett stort antal människor. Han har förmedlat stort ekonomiskt stöd både till kloster i Tibet, Indien och Nepal och till ett stort antal munkar och nunnor. H.H. Sakya Trizin uppmuntrade hjärtligt alla deltagare att dela hans tacksamhet till Khenchen Sherab Gyaltsen Rinpoche och hans stora glädje över att ha gett honom hederstiteln Khenchen - ovanpå hans tidigare titel Geshe Rabjampa. Under ceremonin ledde också H.H. Sakya Trizin en ritual för långt liv för Khen Rinpoche och önskade honom all välgång och lycka i fortsättningen.