Månadens aktiviteter

Föreningen har årsmöte rum lördag 21:a maj kl. 12.30 på centret och online. För att ha rösträtt på årsmötet måste man vara fullt betalande medlem. Som ni alla vet är vi som ideell förening beroende av medlemsavgifter och donationer och vi hoppas givetvis på att ännu fler vill bli medlem och stödja vår förening.

Direkt i anslutning till årsmötet kommer vi att ha ett medlemsmöte och bl a informera om möjligheten att stödja föreningen genom dhana (gåva) via skattsedeln.

På de europeiska centrens gemensamma hemsida www.sakyafamily.eu finns information om Khenpo Tashi Sangpo Amipas undervisning. Där hittar ni också en kalender och information från de andra centren och även den senaste information om undervisning med bl a H.H. Sakya Gongma Trichen Rinpoche och H.H. Sakya Gongma Trizin Rinpoche. I detta månadsbrev finns endast ett urval av allt som sker under maj.

Vördade Khenpo Tashi Sangpo Amipa


Vi vill påminna om att Vördade Khenpo Tashi Sango Amipa kommer till Sverige 10-12 juni. Khenpo Tashi kommer att ge undervisning om Bardo, tillståndet mellan död och återfödelse, och på söndagen initiation i Buddha Amitabha - det oändliga ljusets Buddha. Mer information angående tider, kostnad etc kommer att skickas ut senare.

Khenpo Tashi Sangpo online maj - för mer information och länkar se www.sakyafamily.eu obs registrering för deltagande online bör göras en dag i förväg,

• 6-8 maj, 14-15 maj samt 20-22 maj: Undervisning om Bardo, tiillståndet mellan död och återfödelse och initiation i Buddha Amitabha - det oändliga ljusets Buddha. Samma undervisning som Khenpo Tashi ger på vårt center i Stockholm i juni.

• 17 maj: Undervisning om "Juvellampan", en text av Khunu Rinpoche Tendzin Gyaltsen, följt av meditation över bodhicitta

Länk för anmälan på zoom, anmälan kan också göras på hemsidan www.sakyafamily.eu

• 22 maj: Tara-ritual (på tibetanska) och recitation av Thangtong Gyalpos bön

Tara, befrierskan är en viktig kvinnlig Buddha i Tibet. Hon är fylld av stor medkänsla och vishet och är alltid redo att snabbt hjälpa, stilla alla hinder, sjukdomar, svårigheter och lidanden. Tararitualen utförs för universell fred i allmänhet och för det snabba upphörandet av den nuvarande pandemin i synnerhet.

Länk för anmälan på zoom, anmälan kan också göras på hemsidan www.sakyafamily.eu

• 10 maj (online) presenterar Elisabeth Bernard sin bok "The hidden worlds of the Tibetan femal lamas". I boken porträtteras bl a Jetsunma Chime Tenpai Nyima (1756-ca.1855), Jetsunma Tamdrin Wangmo (1836-1896), Kyabgon Pema Trinlei (1874-ca.1950) and Jetsun Kushok Chimey Luding (f.1938), och Jetsunma Kunga Trinley (f. 2007).

Länk för anmälan på zoom, anmälan kan också göras på hemsidan www.sakyafamily.eu


Dessutom fortsätter vi med ”våra egna” träffar


Vi träffas både på centret i Stockholm och på ZOOM.

Om du vill delta på centret så skicka ett mejl till sakyaswe@hotmail.com så vi har möjlighet att meddela eventuella förändringar, t ex om vi bara kan träffas på ZOOM.

Onsdag 11/5 kl. 18.30 - 20.00 Gröna Tararitual

Tara, befrierskan är en viktig kvinnlig Buddha i Tibet. Hon är fylld av stor medkänsla och vishet och är alltid redo att snabbt hjälpa, stilla alla hinder, sjukdomar, svårigheter och lidanden. Tararitualen utförs för universell fred i allmänhet och för det snabba upphörandet av den nuvarande pandemin i synnerhet.

För att kunna delta måste du har initiation (eller välsignelse) i Gröna Tara.

Länk för anmälan på zoom, anmälan kan också göras på hemsidan www.sakyafamily.eu

Onsdag 18/5 kl. 18.30 - 20.00 Sex fulländningarna - Paramita

Vi fortsätter vår studiegrupp om de sex fulländningarna - paramita. Alla är välkomna att delta, även om man inte varit med förut. Vi börjar alltid med en kort repetition av det vi gått igenom tidigare. Vi avslutar med att meditera tillsammans.

Länk för anmälan på zoom (anmälan kan också göras på hemsidan www.sakyafamily.eu

Onsdag 25/5 kl. 18.30 - 20 Hevajrameditation

Alla med Hevajrainitiation är välkomna (på centret och/eller online Skype). Mer information skickas ut separat.

Ett samarbete med Sensus

 

   
 
         
 
Första sidan | Historik | Sakya Trizin | Khen Rinpoche | ProgramLitteratur | Länkar | Kontakta oss