Månadens aktiviteter

Pandemin fortsätter och vi måste även fortsättningsvis vara restriktiva med hur vi träffas, så våra träffar äger fortfarande rum online. Är du intresserad av att delta? Skicka ett mejl till sakyaswe@hotmail.com så får du mer information och länkar till zoom för registrering.

Undervisning med Vördade Khenpo Tashi Sangpo Amipa:


Tisdag 2/2 kl. 19.15-21.00: Khenpo Tashi Sangpo Amipa fortsätter undervisningen om Bodhicitta, Khunu Tendzin Rinpoche text Jewel Lamp; A Praise of Bodhichitta, följt av meditation över Bodhicitta. Alla kan delta även om man inte varit med tidigare!

Lördag och söndag 13-14/2 kl. 10-12, 13.30-15.30 ger Khenpo Tashi Sangpo förklaringar till de 16 Arhaterna och ritualen.
Buddha Shakyamuni valde personligen de sexton arhaterna bland sina lärjungar och bad dem stanna kvar i världen för att beskydda Dharma så länge undervisningen kan vara till hjälp för levande varelser. De lovade att vid tiden för Parinirvana stanna kvar och upprätthålla Dharma ända fram till Buddha Maitreyas tid, framtidens Buddha. Att visualisera Buddha Shakyamuni omgiven av de sexton Arhaterna och alla Bodhisattvas skapar stor förtjänst och utvecklar snabbt förståelse för Buddhas undervisning. På söndagen läser vi De 16 Arhaternas ritual, då det efter Losar är lyckosamt att be för långt liv för våra lärare och för universell fred.

Lördag 27/2 kl. 10-11.30:
Kort introduktion till Chötrul Düchen och recitation av "Sutran till minne av de Tre Juvelerna" och ”Bekännelser inför de 35 Buddhorna”.
De första 15 dagarna av det tibetanska nyåret är den tid då Buddha Shakyamuni utförde mirakel för att öka sina lärjungars förtjänst och hängivenhet.
Det är mycket speciella dagar då effekterna av våra handlingar (dygdiga och icke-dygdiga) multipliceras kraftigt. Därför är detta en mycket gynnsam tid att ägna oss åt alla typer av Dharma-aktiviteter, såsom Dharmastudier, övningar och böner.

Andra aktiviteter över zoom


Losar - det tibetanska nyåret - järnoxens år
Fredag 12/2 kl. 10 firar vi det tibetanska nyåret online tillsammans med Vördade Khenpo Tashi Sangpo Amipa. Vi sätter upp nya bönflaggor, offrar rökelse och reciterar Barche Lamsel och Thangtong Gyalpos bön för att stilla pandemin.

Dessutom fortsätter vi med ”våra egna” träffar.
Torsdag 11/2 kl. 19.15 - 20.30 Tara-ritual, alla med Tara-initiation eller välsignelse är välkomna.
Onsdag 17/2 kl. 19.15 - 20.30 studiegrupp Sex fulländningarna - paramita, Vi fortsätter våra studier om de sex fulländningarna och avslutar med gemensam meditation. Alla är välkomna att delta även om du inte varit med förut.
Torsdag 25/2 kl. 18.30 - 20.30 Hevajrameditation. Alla med Hevajrainitiation är välkomna. (obs Skype, information skickas ut separat).

Ett samarbete med Sensus

Det kostar inget att delta, men ge gärna en liten donation till Sakya Changchub Chöling eftersom vi, som ideell förening är beroende av medlemsavgifter och gåvor för att kunna fortsätta bedriva vår verksamhet (plusgiro 479 75 59-4, mottagare Sakyacentret).

 

   
 
         
 
Första sidan | Historik | Sakya Trizin | Khen Rinpoche | ProgramLitteratur | Länkar | Kontakta oss