Månadens aktiviteter

Pandemin fortsätter och vi måste även fortsättningsvis vara restriktiva med hur vi träffas, så våra träffar äger fortfarande rum online. Är du intresserad av att delta? Skicka ett mejl till sakyaswe@hotmail.com så får du mer information och länkar till zoom för registrering.

Undervisning med Vördade Khenpo Tashi Sangpo Amipa - Guruyoga

Fredag - söndag 16-18/4 Tider: fredag kl. 20.30 - 22.00, lördag & söndag kl. 10.00 - 12.00 & 14.00 - 16.00.
Undervisning kommer att översättas till svenska.
Föreslagen donation: 250 kr som kan betalas till plusgiro 479 75 59-4

H.H. Chogye Trichen Rinpoche säger följande om Guru Yoga-övningar:
”När vi övar har vi möjligheten att få ta emot välsignelser och skänna igen sinnets natur. Detta gäller framförallt Guru Yoga-övningar. Då Gurun löses upp in i vårt hjärta, och vårt sinne blir förenat med Guruns sinne, så förblir vi i ett tillstånd av tomhet. Det här är helt enkelt en förenklad form av det som händer vid initiation; den metod där välsignelser kan tas emot och då insikt om sinnets natur kan uppstå."

Anmäl dig senast en dag i förväg.

Andra aktiviteter över zoom

Onsdag den 14/4 kl. 19.15 uppmärksammar vi årsdagen av Khenchen Sherab Gyaltsen Amipas bortgång.
Tillsammans men Khenpo Tashi Sangpo Amipa utför vi Guruyogaritualen Lama Chöpa* till minne av vår älskade, vördade Khenchen Sherab (1931-2014), grundare av våra Dharmacenter i Europa.

I ditt hjärta, en vidsträckt himmel av kärlek, ryms moln av medkänsla, med regn av aktivitet som faller ner, mognar skörden hos dem som ska tämjas Khenchen Sherab Gyaltsen Amipa, vid dina fötter bugar jag mig ned!
(Anpassad efter en vajrasång av Milarepa).

* De som inte har Lama Chöpa-ritualen kan göra någon Guruyogasadhana eller annan egen meditation.

Anmäl dig på zoom senast en dag i förväg.

Onsdag 21/4 kl. 18.30 - 20 studiegrupp Sex fulländningarna - paramita, Vi fortsätter våra studier om de sex fulländningarna och avslutar med gemensam meditation. Alla är välkomna att delta även om du inte varit med förut.

Onsdag 28/4 kl. 18.30 - 20 Tara-ritual, alla med Tara-initiation eller välsignelse är välkomna.
Torsdag 29/4 kl. 18.30 - 20.30 Hevajrameditation.
Alla med Hevajrainitiation är välkomna. (obs Skype, information skickas ut separat).

Ett samarbete med Sensus

Det kostar inget att delta, men ge gärna en liten donation till Sakya Changchub Chöling eftersom vi, som ideell förening är beroende av medlemsavgifter och gåvor för att kunna fortsätta bedriva vår verksamhet (plusgiro 479 75 59-4, mottagare Sakyacentret).

 

   
 
         
 
Första sidan | Historik | Sakya Trizin | Khen Rinpoche | ProgramLitteratur | Länkar | Kontakta oss