Månadens aktiviteter

Pandemin fortsätter och vi måste även fortsättningsvis vara restriktiva med hur vi träffas, så våra träffar äger fortfarande rum online. Är du intresserad av att delta? Skicka ett mejl till sakyaswe@hotmail.com så får du mer information och länkar till zoom för registrering.

Undervisning med Vördade Khenpo Tashi Sangpo Amipa:

Khenpo Tashis undervisning kommer att översättas till svenska.

Tisdag 12/1kl. 19.15-21.00: Khenpo Tashi Sangpo Amipa fortsätter undervisningen om Bodhicitta, Khunu Tendzin Rinpoche text Jewel lamp; A Praise of Bodhichitta, följt av meditation över Bodhicitta. Det går utmärkt att vara med även om du inte varit med förut.

Lördag/söndag 23 - 24/1 kl.10.00 - 12.00, 13.30 - 15.30 undervisning med Khenpo Tashi Sangpo ”En bukett av Udumbara-blommor: en förklaring av den tionde dagen", en sk. Guru Rinpoche-dag. Berättelser och förklaringar om Guru Rinpoche och tsog-offer.

Andra aktiviteter över zoom

Torsdag 14/1 kl. 19.15 - 20.30 Tara-ritual, alla med Tara-initiation eller välsignelse är välkomna.

Torsdag 21/1 kl. 19.15 - 20.30 studiegrupp Sex fulländningarna - paramita. Vi fortsätter att studera de sex fulländningarna och avslutar med gemensam meditation. Alla är välkomna att delta även om du inte varit med förut.

Torsdag 28/1 kl. 18.30 - 20.30 Hevajrameditation. Alla med Hevajrainitiation är välkomna. (obs Skype, information skickas ut separat).

Ett samarbete med Sensus

Det kostar inget att delta, men ge gärna en liten donation till Sakya Changchub Chöling eftersom vi, som ideell förening är beroende av medlemsavgifter och gåvor för att kunna fortsätta bedriva vår verksamhet (plusgiro 479 75 59-4, mottagare Sakyacentret).

 

   
 
         
 
Första sidan | Historik | Sakya Trizin | Khen Rinpoche | ProgramLitteratur | Länkar | Kontakta oss