Studier & meditation  ࿓࿔  Kalendarium våren


Januari
10/1 · Gröna Tārā-ritual kl. 18.30-20.00
16/1 · Meditations träff kl. 18.00-19.00
30/1 · Meditations träff kl. 18.00-19.00
31/1 · Sex fulländningarna - Pāramitā kl. 18.00-19.30

Februari
13/2 · Meditations träff kl. 18.00-19.00
15/2 · Gröna Tārā-ritual kl. 18.30-20.00
17/2 · Losar-firande kl. 13.00-ca 15.00
21/2 · Sex fulländningarna - Pāramitā kl. 18.00-19.30
27/2 · Meditations träff kl. 18.00-19.00

Mars
12/3 · Meditations träff kl. 18.00-19.00
14/3 · Gröna Tārā-ritual kl. 18.30-20.00
21/3 · Sex fulländningarna - Pāramitā kl. 18.00-19.30
26/3 · Meditations träff kl. 18.00-19.00

April
10/4 · Gröna Tārā-ritual kl. 18.30-20.00
14/4 · Khenchens årsdag kl. 10.00-12.00
19-21/4 · Helgkurs
23/4 · Meditations träff kl. 18.00-19.00

Maj
7/5 · Meditations träff kl. 18.00-19.00
15/5 · Gröna Tārā-ritual kl. 18.30-20.00
21/5 · Meditations träff kl. 18.00-19.00

Alla träffar i Stockholm äger rum i centrets lokal på Lill-Jans plan 3. Vi ber om en liten "gåva" (Skt. dāna) per tillfälle som hjälp till hyran. Alla bidrag är lika välkomna.


࿓࿔  Program & nyhetsbrev


Vill du få hem vårt nyhetsbrev med månadens program per post, eller per e-mail, så kan du registrera dig här.


࿓࿔  Information


Studier & meditation


Meditationsträffar: Vi fortsätter att träffas på centret i Stockholm varannan vecka udda veckor för att meditera tillsamman kl. 18-19. Efteråt kommer det att finnas möjlighet till samtal, reflektioner och att dricka en kopp te. Alla är varmt välkomna - ingen föranmälan behövs.
Sex fulländningarna: Vi fortsätter vår studiegrupp om de sex fulländningarna - paramita. Alla är välkomna att delta, även om man inte varit med förut. Vi börjar alltid med en kort repetition av det vi gått igenom tidigare och avslutar med att meditera tillsammans. Vi träffas både på centret Lill-jans plan 3 och på Zoom.


Filmkväll


Några gånger per termin brukar vi se på en buddhistisk film eller dokumentär på centret i Stockholm. Vi börjar med att se på filmen ifråga, och tar sedan en fika tillsammans efteråt. De flesta av filmerna finns sedan att låna på DVD för den som vill se om filmen, eller missade visningen. Precis som med biblioteket så gäller detta endast för medlemmarna i föreningen.


Gröna Tārā-ritual


Den första helgen varje månad har vi Gröna Tārā pūjā (ritual) online på Zoom. Alla som har fått initiation i någon form av Tārā, eller fått en Tārā-välsignelse, kan vara med. Gröna Tārā pūjā hjälper till att snabbt erhålla de båda ansamlingarna; förtjänst och vishet. Eftersom det här är en övning som hör till kriyātantra (handlings tantra), är det bäst att inte äta vissa livsmedel (så som kött, ägg, lök, vitlök och rädisor) innan pūjān, men efteråt går det självfallet bra att göra så.


Tantradelen av Lamdré / Hevajra-meditation


Under de tillfällen då vi studerar Tantradelen av Lamdré träffas vi som har tagit emot någon form av Lamdré, eller har fått initiation i Hevajra. Vi studerar tillsammans de olika meditations-temorna som finns med i Triple Tantra-undervisningen, lyssnar på förklaringar från tidigare undervisningar och mediterar sedan på den mellanlånga sādhanān.