Välkommen till Sakya Changchub Chöling


Sakya Changchub Chöling har funnits sedan 1979, och är ett center för studier och meditation inom den tibetanskt buddhistiska sakyatraditionen. Traditionen grundades redan på 1000-talet i Tibet, och bygger på en tusenårig vishet. Det vill vi ta tillvara och förmedla, så att alla i sin vardag kan få anvädning av de buddhistiska lärdomarna.

I buddhismen finns många olika djupgående metoder och meditationer för att utveckla kärleksfull vänlighet, medkänsla, medveten närvaro, inre trygghet och insikt. Välkommen!

Vårt program och kalendarium för våren .


 SBG


Vår förening är medlem i Sveriges buddhistiska gemenskap (SBG), som är ett registrerat trossamfund för buddhistiska organisationer i Sverige.